Praktisk information

och kostnad.

 

 

Behandling: 

 

Oberoende av vilket problem du kommer med, ser jag till att ställa ett antal frågor till dig för att förstå din problematik och för att vi tillsammans ska kunna tydliggöra de hinder och de möjligheter som finns hos dig. Det är viktigt med den egna förståelsen kring dina tankar, känslor och beteenden. Det blir mycket lättare i processen för din förändring. Vad ligger dolt för dig, vad hindrar dig, vilka vaner har du, vad är sant eller falskt i din konstruktion. Med större kunskap kring dig själv som individ kan vi sedan fokusera på skapa möjligheter till att vara där du vill vara och må bra.
 

Vid varje besök eller telfonsamtal utgår vi ifrån det som är mest angeläget för dig och det problemområde som blockerar dig för att komma vidare.

Jag använder mig av många olika verktyg i samtalen för att du skall bli medveten och förstå dina känslor, tankar och beteenden.

Utvärdering av processen kan ske både under pågående terapi-vägledning och i slutet av den. 

Kostnad: 
Samtalsterapi 60 minuter 750 kr (Stockholm)
Samtalsterapi 80 minuter 900 kr (Stockholm)

Parterapi 60 minuter 900 kr (Stockholm)
Parterapi 90 minuter 1200 kr (Stockholm)

Samtalsterapi och vägledning per telefon 30 minuter 375 kr 
Samtalsterapi och vägledning per telefon 45 minuter 565 kr
Samtalsterapi och vägledning per telefon 60 minuter 750 kr

Det är möjligt att använda face time eller skype vid telefonsamtalet
 

I priset ingår moms med 25%.
 

Betalning: Sker kontant innan varje besök eller telefon, swish eller faktura efter överenskommelse.

Avbokning/ombokning: Skall göras 2 tim i förväg, annars debiteras hela beloppet.

 

 

Copyright © Pernilla Wik Lindhe. Alla rättigheter reserverade. Producerad av • IN VISION