Mindfulness

 

Mindfulness, medveten närvaro är det sätt jag kommunicerar i terapin. Detta innebär att här och nu är väldigt viktigt för mig och dig för att kunna utveckla det som sker under samtalen. Vad som orsakar svårigheterna inom dig själv och till andra.

 

Medveten närvaro bidrar till många olika kvaliteter i livet, som inre lugn, närvaro, bättre fokusering, strukturering och planering. Genom att utöva en del av de verktyg som finns för medveten närvaro ökar också förutsättningarna för bättre utveckling och målsättning.

 

När vi söker hjälp är vi ofta i en mycket pressad och stressad situation. Ibland har vi inte förmågan att se det och behöver hjälp med att komma i kontakt med framför allt den inre stressen men också att vi ser när vi omedvetet ökar tempot fast att det skapar stress i vår tillvaro.

 

Olika övningar finns att tillgå och det är idag vetenskapligt bevisat att med medveten närvaro minskar stressen automatiskt hos oss. Fokus ligger ofta på andningen och att få förståelse för hur jag blir medveten om nuet, vad ser, hör eller känner jag just nu, att inte låta andra tankar ta över. Meditation, mental träning, avslappning eller Yoga är en del verktyg man kan använda sig av för att öka sitt välbefinnande.

 

Gör idag, igår är redan gjort och imorgon kan vi inte kontrollera

 

 

Vi skapar världen genom våra tankar

 

Copyright © Pernilla Wik Lindhe. Alla rättigheter reserverade. Producerad av • IN VISION