Medberoende

 

Den medberoende

Är du beroende av hur andra människor agerar för att själv må bra? Anpassar du ditt beteende och din personlighet efter den som är beroende för att du känner ett behov och hopp av att hjälpa? Känner du dig ansvarig för hur andra människor beter sig?

 

Medberoende förekommer ofta i familjer och i sammanhang där otrygga och problemfyllda beteenden förekommer, såsom i alkoholmissbruk, spelmissbruk, arbetsmissbruk, matmissbruk, relationsmissbruk, shoppingmissbruk, sexmissbruk eller familjer med sjukdom. Ofta är medberoende och missbruksbeteende i familjer någort som går i arv från generation till generation. 

 

Det viktiga är att bli medveten och få förståelse för vad som händer i dessa dysfunktionella familjer och relationer. Hur det påverkar mig och mitt beteende, mina känslor och mina tankar. Ofta skapas dessa beteenden som barn men kan också uppkomma senare i livet. Medvetenheten skapar förutsättningar till positiva förändringar hos mig själv, en bättre självbild. För det är jag som måste förändras även om jag anser att andra har skadat mig. Jag har ansvar till mitt eget liv.

 

FRÅN RÄDSLA TILL FRIHET

 

Känner du igen några av följande beteenden. Dessa kan ofta

relateras till ett medberoende

 

 • Vi har svårt att sätta gränser och säga nej till andra och vi får därmed problem med att känna in vad vi själva vill.
 • Vi har svårt att ta hand om våra egna behov och pressar oss för hårt och går därför över våra egna gränser upprepade gånger. Vi är andra människor till lags.
 • Vi har inte förmågan att uppleva och uttrycka det vi upplever på ett balanserat sätt. Det är antingen helt fantastiskt eller urdåligt.
 • Vi har problem med vår identitet, att veta vem vi är och dela det med andra.
 • Vi har svårt att älska oss själv. Värdet sitter i prestationen.
 • Vi litar sällan på någon och vi får höra att det vi känner är fel.
 • Vi har antingen en överdriven ansvarskänsla eller ingen alls.
 • Vi upplever kritik som hotfullt, då vi har sammanblandat vår person och vårt beteende.
 • Vi ställer väldigt höga krav på oss själva och är rädda för att misslyckas.
 • Vi är osjälvständiga och rädda för att bli avvisade, vilket medför att vi är beredda att hålla ihop en relation under vilka förhållanden som helst eller så släpper vi inte någon nära.
 • Vi känner oss aldrig riktigt nöjda därför att vi söker all bekräftelse utanför oss själva. Vi blir bottenlösa.

 

 

Det bästa du kan göra, är att leva ditt liv och inte andras.

 

Copyright © Pernilla Wik Lindhe. Alla rättigheter reserverade. Producerad av • IN VISION