Kognitiv samtalsterapi

Målet med kognitiv samtalsterapi - vägledning - livscoachning.                          Vad kan jag bidra med...

 

Min styrka som kognitiv samtalsterapeut är att vägleda och coacha dig utifrån var du befinner dig just nu och vart du är på väg. Det är också viktigt att ge förståelse för de saker som gör att du inte kommer vidare på grund av tidigare känslor och upplevelser som kan vara bakomliggande faktorer till att jag sitter fast. Som att jag kommer inte ur mina jobbiga känslor, tankar och beteenden. Hur jag än gör. Det är återkommande. 

 

Utgångspunkten och spännvidden varierar stort på vad man vill. Din relation till dig själv är avgörande för hur du skall förstå och hantera dina tankar, känslor och beteenden och eftersom metoden bygger på att vara här och nu, har jag också lagt vikten på förståelse, mindfulness, medveten närvaro. Vilket är bra för att stilla mina tankar och få mer lugn och ro.Målsättningen är att fokusera på de positiva egenskaperna hos dig, Förändra destruktivt tänkande, få bättre tillgång till dina känslor, som också förändrar och utvecklar olika beteendemönster. Meningen är att bygga en bättre tillit och respekt som skapar trygghet till dig själv och andra för att kunna leva livet på det sätt som du vill - En bättre livskvalitet, helt enkelt

 

Att bli medveten är det bästa sättet att få träffa sig själv.

 

Kognitiv samtalsterapi och transaktionsanalys - Vad är det?

Den kognitiva terapin bygger på Aron Becks psykoanalys om hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Sambandet mellan våra tankar, känslor och beteendet och hur de påverkar oss. I den kognitiva terapin ingår vissa verktyg som att utföra skriftliga övningar, läsa skrifter som har samband med den problematik som utreds eller skriva dagbok. 

Transaktionsanalys bygger på att identifiera individens grundinställning, hur vi formades från barndomen och framåt. Detta för att kunna främja individens förändring och utveckling. Transaktion betyder förändring. Vad måste jag veta för att förstå och kunna förändras.

 

Kombinationen av dessa behandlingstekniker är effektiva vid ångestsymtom, stressrelaterade problem, tvångstankar, fobier, sömnproblem, utbrändhet, HSP, människor i känslovariationer, medberoende och missbruksrelaterade problem som bland annat mat, spel, alkohol, arbete, shopping, sex och relationer.

 

Jag är ok. Du är ok.

 

Copyright © Pernilla Wik Lindhe. Alla rättigheter reserverade. Producerad av • IN VISION